ΚΡΑΣΙΑ ΧΥΜΑ

Κτήμα Φαλώρειας-Τσίνα λευκό 500ml

Κτήμα Φαλώρειας-Τσίνα ροζέ 500ml

Αμπελώνες Τσιαρδάκα λευκό 500ml

Αμπελώνες Τσιαρδάκα ροζέ 500ml

Κτήμα Δ.Μίγας Μοσχάτο λευκό 500ml

Ζίτσα λευκό 500ml

Ζίτσα ροζέ 500ml

Ζίτσα ημίγλυκο 500ml

Ζίτσα ερυθρό 500ml