ΤΣΙΠΟΥΡΟ

Xύμα τσίπουρο (Μ/Χ γλυκάνισο) 100ml

Μετέωρο (Μ/Χ γλυκάνισο) 100ml

Τσιλιλή (Μ/Χ γλυκάνισο) 100ml

Τυρνάβου (Μ/Χ γλυκάνισο) 100ml